Bistand ved salg av bedrift

Bedriftsmegler1 bistår deg i hele prosessen fra planlegging av salget, søk etter kjøpere, bistand i forhandlingene og med trygt oppgjør via klientkonto. Vi har en systematisk arbeidsmetodikk som skal bidra til å sikre et godt resultat for eierne.

Denne arbeidsmetodikken deles opp i tre faser:


Fase 1: Planlegging:

 • Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:
  • Innhenting av nødvendig informasjon
  • Analyser av bedriftens situasjon og potensial
 • Verdivurdering med forslag til prisantydning
 • Utarbeidelse av salgsplan
 • Utarbeidelse av salgsverktøy som prospekt, tekster til direktebrev, eventuelle nettsider og annonser
 • Utarbeidelse av lister over mulige kjøpere

Fase 2: Søk etter kjøpere

 • Gjennomføring av en målrettet salgsplan med tidfestet aktivitet

Fase 3: Forhandlinger

 • Bistå i forhandlinger med aktuelle interessenter
 • Tilrettelegge for nødvendige avtaler
 • Trygt oppgjør via klientkonto

Konsultasjon

Våre bedriftsmeglere tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon hvor vi kan besvare dine spørsmål:

 • Hvordan finne potensielle kjøpere?
 • Hva kan bedriften være verdt?
 • Hvordan får jeg en god pris på selskapet?
 • Er det best å selge konfidensielt eller åpent?
 • Hvordan kan jeg selge selskapet uten å bruke for mye tid?
 • Hvordan kan jeg vite at bedriftsmegleren er motivert for og bruker tid på salg av min bedrift?
 • Er pengene mine trygge når bedriften er solgt?