Buskerud Spesialinnredning AS og næringseiendom til salgs

Forretningsprofil

Buskerud Spesialinnredning AS ble etablert i sin nåværende form i 1979 under navnet Buskerud Trevare AS, den gang som en videreføring av Modum Trevarefabrikk som ble etablert i 1947. Navnebyttet fra Buskerud Trevare til Buskerud Spesialinnredning skjedde i 2013.

Bedriften har utviklet seg fra å være en tradisjonell snekker – og trevarebedrift til å bli en leverandør av spesialtilpassede løsninger designet av interiørarkitekter og levert til kunder innen bank, finansbransjen, større industribedrifter og offentlige utdanningsinstitusjoner som f.eks. skoler, høyskoler og bibliotek.

Bedriften produserer platebaserte møbler og komponenter i eget verksted sentralt på Østlandet.  I tillegg har man et bredt kontaktnettverk blant underleverandører innen stål, glass, puter/stoff, kompositt etc. som gjør Buskerud Spesialinnreding i stand til å tilby og levere komplette spesialinnredninger.  Buskerud Spesialinnredning har ingen standardprodukter og produserer kun på bestilling, primært tegnet av interiørarkitekt på oppdrag fra byggherre / byggmester.

Organisasjon

Buskerud Spesialinnredning AS fremstår som en solid bedrift med 10 dyktige fagutdannede personer i produksjonen og et godt lederteam. Bedriften har rasjonelle og effektive produksjonslokaler sentralt i Modum kommune.

Finansiell informasjon

Omsetning de siste årene har lagt på ca. 14 millioner kroner. Lønnsomheten har vært god med unntak av to år i den siste ti års periode. Ca. 80% av omsetningen leveres direkte til næringslivet og offentlige aktører.

Formål med salget m.m.

Buskerud Spesialinnredning AS leier produksjonslokaler & tilhørende eiendom fra Fredhaug AS.

Dagens eier og Daglig leder Boye Arntzen ønsker å pensjonere seg etter 38 år drift og ønsker å selge både Buskerud Spesialinnredning AS og Næringseiendommen Gnr. 130, Bnr. 52 i Modum kommune.

Eieren ønsker primært å selge 100% av aksjene i Buskerud Spesialinnredning AS og næringseiendommen som bedriften driver sin virksomhet i, men man er åpen for å diskutere andre modeller.

Prisindikasjon:

  • Buskerud Spesialinnredning AS = kr. 3.000.000
  • Næringseiendommen Gnr. 130, Bnr.52 i Modum kommune = kr. 10.150.000

For ytterligere opplysninger kan megler kontaktes.

Kontakt megler

  • Objekt ID 10229
  • Type Selges
  • Distrikt Buskerud
  • Bransje HåndverkEiendom
  • Årsverk 10
  • Omsetning 14.000.000
  • Prisantydning 3.000.000