Veletablert mote-foretak selges

Er du allerede i motebransjen og har lyst til å drive for deg selv, eller har du et ønske om å starte i faget? Dette er en enestående sjanse til å overta en velrenommert og hyggelig virksomhet, med et godt etablert marked.

Salgsobjektet er organisert som et konsern med morselskap og flere datterselskaper. Virksomheten har en godt etablert drift med konsept og innarbeidede avtaler. Det har flere lokaliseringer på Østlandet og har vært i drift i 11 år. Aktivitetene er spredt over flere byer med totalt 18 ansatte. Dagens eier er daglig leder i morselskapet og salget inkluderer godt innarbeidede rutiner og kundenettverk i en bransje hvor endringer og omlegginger er en del av gamet. Det er stort potensial for fremtidig vekst i markedet.
Selskapet består av tre hoveddeler:

  • Design og produksjon av dametøy og innkjøp av accessorier som smykker/ sjerf, sko og vesker. Dette foregår ved hovedkontoret som driftes av dagligleder og 1 til 2 medarbeidere.
  • Utsalgs lokaliteter spredt over Østlandet, pt drives det 4 butikker med butikksjefer og assistenter.
  • Web baserte løsninger er i fremmasj, pilotprosjektet er testet og gjennomført, sakte og økende salg påvises.

Bedriften selges med sine anleggsmidler og omløpsmidler som butikkinnredninger, transportmidler og varelager foruten avtaler med fabrikker for produksjon, leverandør avtaler for kjøp av accessories. God cashflow og meget godt innarbeidet kundedatabase og marked. Alt du trenger, og mer, for å drive virksomheten videre.

Hovedlagret og butikkene er alle leiet med forskjellige leiekontrakter med muligheter for forlengelser.

Ta kontakt med ansvarlig megler om du ønsker å vite mer.

Kontakt megler

  • Objekt ID 10230
  • Type
  • Distrikt Østlandet
  • Bransje Handel
  • Årsverk 18
  • Omsetning 11 Millioner
  • Prisantydning