Elektro-installasjonsbransjen i Oslo og Akershus:

 

Står vi foran en periode med generasjonsskifter som vil endre bransjen?

Bedriftsmegler1´s markedsrapport nr 2 for 2018 har tatt for seg elektro-installasjonsbedrifter i Oslo og Akershus, og vi har gjort et dypdykk ved å analysere rollene til eier, daglig leder og styreleder.

Det finnes 609 elektrobedrifter organisert som aksjeselskap i regionen [1].

Av disse er 564 (92%) i SMB segmentet, dvs omsetter for under 50 MNOK. De utgjør 5 171 MNOK i samlet omsetning, eller 52% av totalen, og der dermed grunnfjellet for denne bransjen i vår region.

De 564 SMB bedriftene er fordelt med totalt 379 bedrifter under 10MNOK og 185 bedrifter mellom 10 og 50 MNOK.

[1] Det finnes ytterligere ca 1100 elektroselskaper som  er organisert som ENK, DA eller ikke har registert omsetning.Vi har også tatt ut selskapene som omsetter for over 500 MNOK (4 stykker), da disse ikke er rene elektroinstallasjonsbedrifter og er ikke regionale aktører (hovedkontor).

 

Vår analyse indikerer at med stor sannsynlighet står ca 140 bedrifter eller drøyt 25% av bedriftene, overfor et snarlig generasjonsskifte.

Dette er bla bedrifter hvor hovedaksjonær er 60 eller over, og er aktiv som Daglig Leder og/eller Styreformann. Vår erfaring tilsier at i slike fag-/kompetansebaserte bedrifter vil pensjonering også medføre eierskifte.

Hvordan vil dette endre markedet, hvis 140 bedrifter søker eierskifte i et slikt lite og gjennomsiktig marked?

Vil vi få en tydelig konsolidering mot større enheter? Hvor raskt?

For nærmere informasjon, kontakt oss på post@bmegler1.no eller til Daglig Leder, Rajvinder Kaur, telefon 975 65 416

 

[1] Det finnes ytterligere ca 1100 elektroselskaper som  er organisert som ENK, DA eller ikke har registert omsetning.Vi har også tatt ut selskapene som omsetter for over 500 MNOK (4 stykker), da disse ikke er rene elektroinstallasjonsbedrifter og er ikke regionale aktører (hovedkontor).
Facebook
Twitter
LinkedIn
Flere Aktuelle
Spør nå