Entreprenørbransjen i Oslo og Akershus – ”Stuck in the middle ?”

Vi har undersøkt ca 600 entreprenørbedrifter i Oslo og Akershus og kartlagt gjennomsnittlig lønnsomhet fordelt etter omsetningen. Resultatet for 2016 viser

 

 

Som grafen viser for 2016, så har bedrifter i omsetningintervallet 15-30 MNOK, betydelig dårligere resultatgrad (2,7%)  enn både små bedrifter (5-15 MNOK = 3,9%) og de litt større (30-70 MNOK = 5,6%)

Ser vi tallene over hele perioden 2013-2016 er bildet noe mer nyansert, men det virker som om lønnsomheten faller for de mellomstore bedriftene ift både små og større bedrifter.

Vi har også analysert hvordan selskapene er organisert mtp skille styreleder og daglig leder-rollen, og vi fant noen interessante detaljer både med tanke på hva som er praksis i de ulike segmenter og hvilke effekter det ser ut til å gi.

Videre har vi foretatt noen dybdeintervjuer, hvor vi har prøvd å avdekke forretningsmessige fortrinn og utfordringer for SMB bedriftene vs de større, og hovedtrekkene var:

De viktigste fortrinnene for SMB bedriftene er bedre fagkompetanse, fleksibilitet og kundefokus

Utfordringene er Prosjektledelse og kalkulering, og finansiering

Hele rapporten kan fåes ved å kontakte post@bmegler1.no

Rapporten vil bli oppdatert med 2017 tall, når dette foreligger i Q3 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
Flere Aktuelle
Spør nå