Frøy Gruppen kjøper 100% av akjsene til NCS AS

Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Gruppen har gleden av å meddele at de i dag har kjøpt 100% av aksjene i selskapet NCS AS, Finnsnes.

Dette vil styrke Frøy sin posisjon og tilstedeværelse i Nord-Norge, noe som det har vært jobbet med over tid.

NCS AS med datterselskap har bygd sin virksomhet fra Finnsnes, de opererer i dag 10 båter, er ca. 45 ansatte og vil i 2017 omsette for vel 100 mill.

Daniel Jensen daglig leder og eier uttaler at da tanken om salg meldte seg var det naturlig for han å kontakte Frøy.  Dette fordi det ville kunne bidra til videre utvikling av selskapets strategi, vekst, ansatte, båtpark og kundeforhold.

Bedriftsmegler1 har bistått NCS gjennom hele prosessen fra verdivurdering til gjennomføring av transaksjon. Ansvarlig megler var Einar Schultz og Rajvinder Kaur.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Selger: Daniel Jensen tlf. 98 045 299

Kjøper: Helge Gåsø tlf. 90 101 101

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Flere Aktuelle
Spør nå