AS innen hjelpemidler for funksjonshemmede

Selskapet utviklet og solgte spesialprodukter innen rullestoler, samt tilleggsutstyr. I tillegg satset selskapet på fritidsutstyr for funksjonshemmede. Rullestolproduktene møtte betydelig konkurranse fra volumprodukter, og behøvde å løftes industrielt og på høyere salgsvolum for å være konkurransedyktig over tid.

Selskapet solgte produktrettighetene (innmat) for rullestolene til en stor industriell operatør. Det gjorde selskapet i stand til å satse videre på sitt nye nisjeområde innen fritidsprodukter.