Kjøp av selskaper i reklamebransjen

Vi har bistått med rådgivning og kjøp av 6 selskaper og porteføljer i reklamebransjen. Oppdragsgiveren har vokst fra mill. kr. 40 – 100 i oppdragsperioden.