Prototyp for midlertidige dørhåndtak

Salg av prototyp for midlertidige dørhåndtak på byggeplasser, klar for produksjon og internasjonal lansering.