Sakkyndig rådgiver i tvistesaker

Vi har vært oppnevnt som sakkyndige i forbindelse med flere tvistesaker hvor vi blant annet har estimert driftstap. Oppdragsgiver har vært et forsikringsselskap og et advokatfirma.