Bistand ved kjøp

Bedriftsmegler1 bistår deg i hele prosessen fra planlegging, søk etter selgere, bistand i forhandlingene og med trygt oppgjør via klientkonto. Vi har en systematisk arbeidsmetodikk som skal bidra til å sikre et godt resultat. Denne arbeidsmetodikken deles opp i tre faser:


Fase 1: Planlegging:

 • Oppstartsmøte
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon
 • Plan for søk etter selgere
 • Kort presentasjon av den bedriften som kjøper
 • Utarbeidelse av lister over mulige selgere

Fase 2: Søk etter selgere

 • Gjennomføring av en målrettet plan for søk etter selgere
 • Tilrettelegge for sonderingsmøter med aktuelle selgere
 • Sørge for taushetserklæringer
 • Utarbeide verdivurderinger

Fase 3: Forhandlinger

 • Bistå i forhandlinger med aktuelle selgere
 • Tilrettelegge for nødvendige avtaler
 • Trygt oppgjør via klientkonto

Konsultasjon

Våre bedriftsmeglere tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon hvor vi kan besvare dine spørsmål:

 • Hvordan er transaksjonsaktiviteten i min bransje?
 • Hvordan finne potensielle selgere?
 • Hva må jeg regne med å betale for bedrifter i min bransje?
 • Hvordan kan jeg unngå at informasjon lekker til konkurrenter?
 • Hvordan kan jeg gjennomføre et oppkjøp uten å bruke for mye tid?
 • Hvordan kan jeg vite at bedriftsmegleren er motivert for og bruker tid på mitt oppdrag?
Spør nå