Rådgivning

Bedriftsmegler1 kan bistå med rådgivning i forbindelse med transaksjoner og grensesnittet mellom transaksjoner og bedriftsrådgivning. Våre meglere har erfaring som daglig ledere av operative bedrifter, styreledere og bedriftsrådgivere i tillegg til megling.

 
Verdivurdering

Eiere og styre i bedrifter har behov for en verdivurdering i forbindelse med planlagt salg, fusjon av bedrifter, bytteforhold for aksjer, fordeling av aksjer mellom arvinger i forbindelse med generasjonsskifte, søknad om lån osv.

Bedriftsmegler1 tilbyr verdivurdering basert på finansmetoder, markedskunnskap, vurdering av bedriftens potensial og etterspørsel i et transaksjonsmarked.

Tilretteleggelse av salg

Det er en sammenheng mellom bedriftens resultater, potensial, timing av tidspunktet, presentasjon og muligheten for å kunne oppnå optimal pris ved salg av bedriften.

Bedrifsmegler1 tilbyr rådgivning i forbindelse med resultatforbedring, riktig lanseringstidspunkt og hvilke tiltak eierne og styret bør gjøre for å presentere bedriften som et attraktivt og tydelig objekt med lav risiko for kjøper.

Generasjonsskifte

Vi definerer generasjonsskifte som en prosess hvor det foretas ledelse og eierskifte til en yngre generasjon, enten fra et slektsledd til et annet, til ansatte eller til nye eksterne eiere.

Våre bedriftsmeglere kan bistå med rådgivning gjennom hele prosessen til og med salget og overdragelsen til nye eiere.

Rådgivning i en salgssituasjon

Det er ikke uvanlig at eiere av bedrifter blir kontaktet av en potensiell kjøper som mange ganger kan være en større bedrift. I en slik situasjon kan våre bedriftsmeglere bistå i forhandlinger slik at eierne oppnår en optimal pris for bedriften.

Forberedelsene til slike forhandlinger kan inneholde informasjonsinnhenting, verdivurdering, analyse av kjøpers situasjon og bistand til utvikling av salgsstrategi.

Spør nå