Bedriftsmegler1 gjør kjøp og salg av bedrifter
tilgjengelig for alle!

Tjenester vi tilbyr

BISTAND VED SALG

Bedriftsmegler1 bistår deg i hele prosessen fra planlegging av salget, søk etter kjøpere, bistand i forhandlingene og med trygt oppgjør via klientkonto. Vi har en systematisk arbeidsmetodikk som skal bidra til å sikre et godt resultat for eierne.

BISTAND VED KJØP

Bedriftsmegler1 bistår gjennom hele strategifasen med å kartlegge hvilken bransje eller industri et oppkjøp skal foretas i . Vi planlegger, søker og er med gjennom forhandlingene.  Vår arbeidsmetodikk er systematisk som skal bidra til å sikre et godt resultat. 

Om BedriftsMegler

Bedriftsmegler1 bistår ved kjøp, salg og rådgivning i forbindelse med transaksjoner. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr målrettede og strukturerte arbeidsmetoder som beskrives og kontraktsfestes i megleravtalen.

Selskapet, som ble etablert i 2006, har erfarne bedriftsmeglere med god bakgrunn fra næringslivet som daglig ledere og styreledere. Alle har høyskoleutdannelse innenfor et eller flere av fagfeltene markedsføring, økonomi, finans, organisasjon og eiendom.

Rajvinder Kaur

Rajvinder har Master of Science innen Petroleums teknologi. Rajvinder har 15 års erfaring og bred kompetanse fra forretningsutvikling og ledelse innen norsk olje og gass industri. Erfaring med kommersialisering av teknologi bedrifter og eksponering for norske og internasjonale venture capital investorer. Hun har jobbet med å strukturere og bygge opp organisasjoner, salg og markedsprosesser med fokus på verdiøkning.  Hun har flere styreverv i private selskap, og vært med på å etablere flere virksomheter.

Vi hjelper deg med salg av din bedrift

Gjennom trygge og åpne prosesser hjelper Bedriftsmegler1 alle typer bedrifter i SMB -markedet med å finne nye eiere. Vår lange erfaring på tvers av ulike bransjer har gitt oss en unik innsikt i markedet. Med innovative løsninger og effektiv utnyttelse av ny e-markedskanaler når vi flest mulige potensielle kjøpere. Vi gjennomfører hele prosessen fra verdivurdering til gjennomført transaksjon.

BISTAND VED SALG

Fase 1:

Planlegging:

Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:

Fase 1:

Planlegging:

Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:

Fase 2:

Søk etter kjøpere

Gjennomføring av en målrettet salgsplan med tidfestet aktivitet

Fase 2:

Søk etter kjøpere

Gjennomføring av en målrettet salgsplan med tidfestet aktivitet

Fase 3:

Forhandlinger

Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:

Fase 3:

Forhandlinger

Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:

Konsultasjon

Våre bedriftsmeglere tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon hvor vi kan besvare dine spørsmål:

BISTAND VED KJØP

Fase 1:

Planlegging:

Fase 1:

Planlegging:

Fase 2:

Søk etter selgere

Fase 2:

Søk etter selgere

Fase 3:

Forhandlinger

Fase 3:

Forhandlinger

Konsultasjon

Våre bedriftsmeglere tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon hvor vi kan besvare dine spørsmål:

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål

Spør nå