Bedriftsmegler1 bistår deg i hele prosessen fra planlegging av salget, søk etter kjøpere, bistand i forhandlingene og med trygt oppgjør via klientkonto. Vi har en systematisk arbeidsmetodikk som skal bidra til å sikre et godt resultat for eierne.

Denne arbeidsmetodikken deles opp i tre faser:

Fase 1:
Planlegging:
Møte, besøk i bedriften inkludert gjennomføring av følgende:
Innhenting av nødvendig informasjon
Analyser av bedriftens situasjon og potensial
Verdivurdering med forslag til prisantydning
Utarbeidelse av salgsplan
Utarbeidelse av salgsverktøy som prospekt, tekster til direktebrev, eventuelle nettsider og annonser
Utarbeidelse av lister over mulige kjøpere

Fase 2:
Søk etter kjøpere
Gjennomføring av en målrettet salgsplan med tidfestet aktivitet

Fase 3:
Forhandlinger
Bistå i forhandlinger med aktuelle interessenter
Tilrettelegge for nødvendige avtaler
Trygt oppgjør via klientkonto

Konsultasjon
Våre bedriftsmeglere tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon hvor vi kan besvare dine spørsmål:

  • Hvordan finne potensielle kjøpere?
  • Hva kan bedriften være verdt?
  • Hvordan får jeg en god pris på selskapet?
  • Er det best å selge konfidensielt eller åpent?
  • Hvordan kan jeg selge selskapet uten å bruke for mye tid?
  • Hvordan kan jeg vite at bedriftsmegleren er motivert for og bruker tid på salg av min bedrift?
  • Er pengene mine trygge når bedriften er solgt?
Spør nå