Tingvoll Fjordhotell – utleie

Tingvoll Fjordhotell har beliggenhet på Nord-Møre, 6 – 8 mil fra Ålesund og Molde. Hotellet har en viktig funksjon i lokalsamfunnet når det gjelder servering, selskaper og kurs & konferanser. Ferie & fritidsmarkedet er viktig på sommeren. Omsetning ca. 5 mill. Hotellet er leid ut til ny driver.