Veletablert boligstylingsselskap

Veletablert boligstylingsselskap med portefølje i Oslo og Bærum. Omsetning 2. mill. Overdratt til ny eier.