Oslos beste selskapslokaler

Drift av et av Oslos beste selskapslokaler med beliggenhet på Oslo Vest. Selskapet driver med arrangementer, selskaper, kurs & konferanser, catering mv. Omsetning mill kr. 10 Aksjene i selskapet overdratt til ny eier.

Verdivurderinger

Vi har gjennomført verdivurderinger for bransjer som handel, reklame, servering, produksjon, hotell, rengjøring og ikt som separate oppdrag, gjerne i

Les mer »
Spør nå