Verdivurderinger

Vi har gjennomført verdivurderinger for bransjer som handel, reklame, servering, produksjon, hotell, rengjøring og ikt som separate oppdrag, gjerne i forbindelse med forhandlinger, søknad om lån mv. Verdivurdering er en sentral del av de fleste oppdrag hvor vi bistår med kjøp og salg.

Spør nå